.

راهنمای جامع طرح مشارکتی W.D.A

 

طرح حمایتی ویژه کسب و کارهای فعال سنتی و مجازی

 

جهت آشنایی کامل با این طرح خواهشمندیم تا انتها مقاله را مطالعه بفرمایید.

طرح مشارکتی دی پلاس چیست؟

در این طرح پس از شناسایی کسب و کارهایی که از شرایط ویژه این طرح برخوردار هستند،
مراحل اولیه مذاکره انجام خواهد شد و در صورت توافق پروژه اجرا خواهد شد.

طراحی سایت طرح سبز
طراحی سایت فروشگاهی در بابل

شما در طرح مشارکتی فقط مبلغ 400،000 تومان هزینه خرید دامنه و هاست را پرداخت می کنید،
تمامی هزینه ها و راه اندازی سایت فروشگاه بر عهده دی پلاس می باشد،
همچنین دی پلاس متعهد می شود تا پایان قرارداد تمامی موارد مربوط به مدیریت و پشتیبانی سایت را بصورت رایگان انجام دهد.

تعهدات شما:

و اما شما بعنوان طرف دوم این قرارداد چه تعهداتی خواهید داشت؟
ما بعنوان پیمانکار فروشگاه اینترنتی شما، طبق توافق و موارد ذکر شده در جدول تعرفه ای، درصدی از فروش محصولات و یا خدمات شما را به عنوان کارانه دریافت می کنیم.

مشاوره کسب و کار

تعرفه های کارانه چند درصد است؟

این عدد کاملا توافقی می باشد و به نوع کسب و کار شما بستگی دارد.
پیش بینی میزان فروش، نوع محصول و خدمات، پتانسیل درآمدی و سودآوری کسب و کار، پیشینه کسب و کار شما از عواملی هستند که در تعیین تعرفه کارانه تاثیرگذار خواهد بود.
حداقل 5% و حداکثر 30% با توجه به موارد ذکر شده متغیر خواهد بود.